Leverans & Reklamationspolicy

Reklamationspolicy för Hälsa & Fitness 

På Hälsa & Fitness är vi engagerade i att erbjuda högkvalitativa kosttillskott och hälsoprodukter. Vi förstår vikten av att våra produkter uppfyller dina förväntningar. Om du skulle uppleva några problem med våra produkter, är vår reklamationspolicy utformad för att hantera dessa på ett effektivt och rättvist sätt.

Rätt till Reklamation

Du har rätt att reklamera produkter som är felaktiga eller inte överensstämmer med din beställning enligt gällande konsumentköplag. Reklamationsrätten täcker fel som fanns vid leveranstidpunkten och som påverkar produktens normala användning.

Reklamationsperiod

Reklamationsrätten gäller enligt de tidsramar som anges i konsumentköplagen som är 14 dagar. Det är viktigt att du meddelar oss om eventuella fel inom skälig tid efter att du upptäckt dem. En reklamation anses som skälig om den görs inom två månader från det att felet upptäcktes.

Hur du Gör en Reklamation

  1. Kontakta vår kundtjänst via e-post på halsoapoteket@telia.com eller telefon på telfon nummer 031-154848 Beskriv felet så detaljerat som möjligt och bifoga gärna bilder som illustrerar problemet.
  2. Uppge ditt ordernummer och dina kontaktuppgifter.
  3. Vi kommer att informera dig om nästa steg i reklamationsprocessen, inklusive information om retur av produkten, om så är nödvändigt.

Bearbetning av Reklamationer

När vi mottagit din reklamation kommer vi att noggrant undersöka produkten för att avgöra om felet täcks av reklamationsrätten. Om reklamationen godkänns, erbjuder vi följande alternativ:

  • Reparation av produkten
  • Ersättning med en ny likvärdig produkt
  • Återbetalning av köpesumman

Vi strävar efter att behandla reklamationer inom 14 arbetsdagar från det att vi mottagit dem.

Fraktkostnader vid Reklamation

Kunden ansvarar för fraktkostnaden vid retur av produkter som reklameras, med undantag för fall där produkten är skadad vid leverans eller felaktig. Detta beror på att våra kosttillskott och hälsoprodukter är av sådan natur att de inte kräver provning för att fastställa deras lämplighet. I händelse av skadade eller felaktiga produkter vid leverans, står Hälsa & Fitness för returfrakten.

Kontaktinformation

Har du frågor om vår reklamationspolicy, är du välkommen att kontakta vår kundtjänst:

  • E-post: Halsoapoteket@telia.com
  • Telefon 031-154 848

Vi på Hälsa & Fitness är dedikerade till att erbjuda produkter av högsta kvalitet och värdesätter din tillfredsställelse.

Tack för att du väljer oss för dina behov av hälsa och välbefinnande.