Dormeasan 50ml

169 kr

Dormeasan är ett traditionellt växtbaserat läkemedel, godkänt av Läkemedelsverket, som innehåller ekologiskt odlade läkeväxterna vänderot, valeriana officinalis, och humle, humulus lupulus, och kan användas vid oro och tillfälliga insomningsbesvär.

Inom folkmedicinen har vänderot använts i hundratals år vid insomningsbesvär och humle bidrar med en avslappnade och rogivande effekt. Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig behandling. Läs noga igenom informationen i bipackssedeln innan användning. Rekommenderas inte till barn under 12 år.

Näringsinnehåll Dormeasan

Innehåll 35 droppar % av DRI
Valeriana-tinktur 460mg *
Humle-tinktur 460mg *

* = Dagligt referensintag saknas.

Ingredienser

Tinktur av Valeriana officinalis (vänderot) L., rot, motsvarande 160-270 mg färsk rot från vänderot, tinktur av Humulus lupulus (humle) L., kotte, motsvarande 145-220 mg färsk kotte från humle, Etanol 62% (V/V) motsvarar 0,5 g alkohol per ml.

Användning

Vid oro ta 1 ml (ca 35 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger per dag.
För insomnande, ta 2 ml (ca 70 droppar) i ½ glas vatten.
Dormeasan rekommenderas inte till barn under 12 år eller gravida och ammande.
Kontakta läkare eller annan sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår, förvärras eller om biverkningar uppstår som inte nämns på bipacksedeln.
Dormeasan kan försämra förmågan att köra bil och att använda olika typer av maskiner.
Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs bipacksedeln före användning.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan Dormeasan orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.
Gastrointestinala symtom (t.ex. illamående, magknip) har rapporterats efter intag av vänderot-produkter. Frekvensen är inte känd.

Gå med i vårt nyhetsbrev