Echinaforce Ekonomipack 2x100ml

389 kr

Echinaforce droppar innehåller extrakt av röd solhatt och är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för kortvarig profylax och lindring av symtom vid förkylning.

1 ml (ca 28 droppar) innehåller: 860 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) moench (röd solhatt), ört, motsvarande ca 340 mg färsk ört av röd solhatt. 45 mg extrakt från Echinacea purpurea (L.) moench (röd solhatt), rot, motsvarande ca 18 mg färsk rot av röd solhatt. Innehåller 65% (V/V) etanol motsvarande 0,5 g per dos.

Pågående förkylning

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3-5 gånger dagligen.

Profylax

Vuxna, äldre och ungdomar över 12 år: 1 ml (ca 28 droppar) i ½ glas vatten 3 gånger dagligen. Vid förkylningssymtom bör behandlingen starta så snart som möjligt. Echinaforce skall inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle. Kontakta läkare eller sjukvårdspersonal om symtomen kvarstår efter 10 dagar.

Barn och ungdom

Rekommenderas inte till barn under 12 år och ska inte ges till barn under 1 år.

Använd inte Echinaforce om...

Om du är allergisk (överkänslig) mot Echinacea purpurea (röd solhatt) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel. om du är allergisk mot andra korgblommiga växter (t ex gråbo, kamomill, prästkrage, malört, maskros). om du har någon pågående systemisk sjukdom (t ex tuberculos, leukemi, bindvävsjukdomar, multipel skleros (MS), AIDS, HIV-infektion eller andra autoimmuna sjukdomar) eller nedsatt immunförsvar.

Gå med i vårt nyhetsbrev