Hypermin 120t

399 kr

Hypermin innehåller ekologiskt odlad johannesört som kan verka lugnande och rogivande vid lättare nedstämdhet, oro och ångest.

Johannesört har under många år använts som antidepressivt medel och verkar lugnande och rogivande vid lättare nedstämdhet, oro och ångest och kan vara ett bra hjälpmedel och knuff i rätt riktning för att kunna hantera jobbiga sitationer lättare. 

Indikationerna av traditionella växtbaserade läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning. Läs noga igenom bipackssedeln innan användning av läkemedel.
Produkten är kvalitetsgranskad och godkänd av Läkemedelsverket.


Näringsinnehåll Hypermin

Innehåll 1 tablett % av DRI
Johannesört 66mg *

* = Dagligt referensintag saknas.

Ingredienser

40-73 mg extrakt från Hypericum perforatum L. (johannesört) ört,mikrokristallin cellulosa, kiseldioxid, kroskarmellosnatrium och bomullsfröolja, Polysackarid från soja samt övriga hjälpämnen.


Användning

1 tablett 3 gånger om dagen. Rekommenderad daglig dos bör ej överskridas.
Rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år eller gravida och ammande kvinnor.
Rådgör med läkare om symtomen kvarstår efter 2 veckors behandling eller om biverkningar uppstår som inte nämns på bipacksedeln.
Använd inte Hypermin om du är allergisk (överkänslig) mot johannesört eller mot något av övriga innehållsämnen i Hypermin.
Använd inte heller Hypermin om du tar andra läkemedel.
Förvaras i rumstemperatur ej i direkt solljus.

Gå med i vårt nyhetsbrev