Kan Jang 500ml

359 kr

Kan Jang är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för lindring av symtom vid förkylning. Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymptomen uppträder.

Indikationen för ett traditionelltväxtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande av erfarenhet och långvarig användning.

Ingredienser

1 ml innehåller: 9 mg extrakt av röd solhatt (Echinaceapurpurea), rot, motsvarande 23–63 mg torkad rot. 14 mg extrakt av malabarnöt (Justicia adhatoda), blad, motsvarande 49–70 mg torkat blad. 2 mg extrakt av rysk rot (Eleutherococcus senticosus), rot, motsvarande 34–60 mg torkad rot. Hjälpämnen: metylparahydroxibensoat (E218), propylparahydroxibensoat (E 216), sorbitol, samt övriga hjälpämnen.

Användning

Vuxna, äldre och barn över 12 år: 15 ml 2 gånger dagligen.
Behandlingen bör starta så snart som möjligt när förkylningssymptomen uppträder. Kan Jang ska inte användas i längre perioder än 10 dagar per behandlingstillfälle.
Använd inte Kan Jang om du är allergisk mot korgblommiga växter (t ex röd solhatt, gråbo). Rekommenderas inte till barn under 12 år, atopiker, gravida eller ammande kvinnor. Du bör inte använda Kan Jang tillsammans med andra läkemedel som kan påverka immunförsvaret, om du har någon sjukdom som påverkar immunförsvaret eller vid organtransplantation. Rådfråga läkare om dina symtom kvarstår eller förvärrats efter 10 dagar, om du får hög feber eller biverkningar som inte nämns i bipacksedeln.
Läs bipacksedeln noga före användning.
Förvaras vid högst 25ºC. Öppnad flaska förvaras i kylskåp (2-8 ºC). Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Öppnad flaska är hållbar i 4 månader.

Gå med i vårt nyhetsbrev